ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМ

“СУПЕРАССИСТ СИСТЕМС” ХХК-аас хөгжүүлж гаргасан UNICON - Их, дээд сургуулийн удирдлага, мэдээллийн систем" системийн үндсэн зорилго нь их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааг бүрэн автоматжуулах, цаасгүй технологид суурилсан электрон сургууль болоход нь үндсэн суурь нь болох явдал бөгөөд 2010 оноос хойш тасралтгүй хөгжүүлж байгаа систем болно.


Одоогоор "Цэцээ Гүн" ДС, "Газарчин" ДС, "Соёмбо" ДС, "Түгээмэл" ДС, "Жонон" ДС, "Сутай" ДС, "Аварга" ДС, "Шинэ иргэншил" ДС, "Санко" ДС, "Евро-Ази" ДС, "Эко-Ази" ДС, "Нийгмийн ухаан" ДС, "Энх орчлон" ДС, "Улаанбаатар эрдэм" ИС, "Олон улсын эдийн засаг бизнесийн" ДС зэрэг арав гаруй их, дээд сургуулиуд дээр амжилттай хэрэгжиж байна.

2009-2013 © Супер Ассист Системс ХХК. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан